Loading

Chrome: Ẩn bất kì thành phần nào trên web

5:16pm Thứ hai, 12/03/2012

Khi lướt web, một số website chứa nhiều quảng cáo và hiển thị một số thành phần không cần thiết luôn làm bạn khó chịu. Page Element Quick Remover là tiện ích mở rộng cho trình duyệt Google Chrome, giúp bạn ẩn nhanh một thành phần bất kỳ trên giao diện website.
 
Sau khi cài đặt Page Element Quick Remover, trên menu chuột phải Google Chrome sẽ có thêm tùy chọn Hide Page Element. Để ẩn đi một thành phần trên website, bạn nhấn chuột phải vào thành phần đó, chọn Hide Page Element.
 

 
Thành phần đó sẽ biến mất khỏi giao diện website để bạn dễ tập trung vào nội dung cần xem. Không chỉ riêng các quảng cáo hay flash, bạn có thể ẩn đi bất cứ thành phần nào trên website theo ý thích.
 

 
Điểm hạn chế của Page Element Quick Remover là chỉ ẩn các thành phần tạm thời. Khi nhấn F5 để làm mới lại trình duyệt, các thành phần đã ẩn sẽ hiện ra lại.
 
Bạn tải tiện ích Page Element Quick Remover cho Google Chrome tại đây.
 

 


genk.vn

 Bình luận (0)


ngoi sao nhi